Sopiva painoindeksi eli BMI

Mitä painoindeksi eli BMI kertoo?

Painoindeksi kertoo onko painosi ja pituutesi suhde sopiva.

maanantai 11. heinäkuuta 2016 teksti KUNTO PLUS

Painoindeksiarvojen kuvaukset alla:

Mikä on alipainoa?

WHO:n mukaan alipainon raja on 18,5. Sitä alempi paino voi olla terveysriski. Merkittävästi alipainoisen voi olla vaikea saada ravinnosta riittävästi kaikkia välttämättömiä ravintoaineita.

Mikä on ylipainoa?

Painoindeksi 25 - 29,9 merkitsee lievää ylipainoa ja lisää jonkin verran elintasosairauksien riskiä.

Merkittävä ylipaino, painoindeksi 30 - 34,9 lisää selvästi sairastumisriskiä.

BMI 35 - 39,9, vaikea lihavuus, lisää sairauksien ja jopa kuoleman vaaran moninkertaiseksi normaalipainoisiin verrattuna.

Painoindeksi yli 40 merkitsee sairaalloista lihavuutta.

Kansaneläkelaitoksen Nutrifocus-julkaisun mukaan merkittävimpiä lihavuuteen liittyviä sairauksia ovat tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes, kohonnut verenpaine, sydän- ja verisuonisairaudet, sapen sairaudet, kihti, nivelrikko, eräät syövät kuten rinta- ja suolistosyöpä sekä aivoverenkierron häiriöt.

Kuntoplus.fin "Oletko ylipainoinen?"-testin tulokset lasketaan WHO:n painosuositusten mukaan.

Miten painondeksi lasketaan?

Painoindeksi (BMI) tarkoittaa pituuden ja painon suhdetta. Lyhenne BMI tulee englannin kielen sanoista Body Mass Index. Painoindeksin laskukaava on:
paino kiloina / pituus metreinä x pituus metreinä = BMI.

Painoindeksi antaa vaakaa tarkemman kuvan siitä, onko paino terveellisellä tasolla. Maailman terveysjärjestö WHO käyttää painoindeksiä aikuisten yli-, ali- ja normaalipainon mittarina. Painoindeksikään ei kuitenkaan kerro täysin luotettavasti, onko henkilö yli- tai alipainoinen, sillä laskukaava ei pysty ottamaan huomioon poikkeuksellisen suurta lihasmassaa eivätkä painoindeksirajat päde kasvuiässä oleviin nuoriin tai lapsiin. Kasvuikäisen painoa tarkastellaan vertailemalla sitä ikäluokan keskiarvoon. Lihaksikkailla henkilöillä rasvapoimumittaus antaa täsmällisemmän tuloksen. Myös objektiivinen katse peiliin kertoo paljon.

Mikä on terveellinen paino?

WHO:n mukaan BMI 18,5 - 24,9 on normaali ja terveyden kannalta ihanteellinen. Normaalipainoisen ei tarvitse laihduttaa eikä lihoa.

Kasvuikäisenä painoindeksi 24,9 saattaa tuntua suurelta, eikä painoindeksi sovikaan kasvavan nuoren painon ja pituuden mittaamiseen. Kasvuikäisen painoa tarkastellaan vertailemalla sitä ikäluokan keskiarvoon.

Saavuta tavoitteesi vuonna 2018!

Ehkä sinua kiinnostaa...

KUNTO PLUS suosittelee