OPAS: Näin käytät verenpainemittaria kotona

Korkea verenpaine voi vahingoittaa sydäntä ja verenkiertoelimistöä – ja vahingot syntyvät ilman, että itse huomaat mitään. Verenpainemittarin avulla voit kuitenkin helposti tarkkailla omaa verenpainettasi ja huomaat heti, jos se on liian korkea. Kerromme, miten verenpainemittaria käytetään ja kuinka usein mittaus tulisi tehdä.

Nainen käyttää verenpainemittaria

VERENPAINEMITTARI Kotona käytettävän verenpainemittarin avulla omaa verenpainetta on helppo tarkkailla.

Jopa noin kaksi miljoonaa aikuisikäistä suomalaista kärsii korkeasta verenpaineesta – ja osa heistä ei tiedä siitä itse. Korkeaan verepaineeseen liittyy nimittäin vain harvoin itse havaittavissa olevia oireita. Korkea verenpaine voi silti tehdä elimistössä suurta vahinkoa; se voi aiheuttaa mm. veritulppia ja aivoverenvuodon, jos paineet ovat pitkään korkealla.

Verenpaineen mittaaminen on ainoa varma keino havaita koholla olevat paineet. Verenpaineen mittaaminen onnistuu lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla – tai sitten voit mitata verenpaineen itse verenpainemittarilla. Annamme ohjeet mittarin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Voinko mitata oman verenpaineeni itse verenpainemittarilla?

Kyllä, kotikäyttöön tarkoitetut verenpainemittarit ovat nykyään niin tarkkoja ja helppokäyttöisiä, että verenpaineen voi hyvin mitata itse kotona.

Hanki kliinisissä testeissä hyväksytty ja tunnetun merkin valmistama laite luotettavalta jälleenmyyjältä. Olkavarresta mittauksen tekevät verenpainemittarit ovat yleensä tarkempia kuin rannemittarit. Varmista, että verenpainemittarin mansetti on omaan olkavarteesi sopivan kokoinen.

Jos saat omalla verenpainemittarillasi jatkuvasti korkean tuloksen, käy tarkistamassa mittaus lääkärin tai hoitajan luona. He voivat aloittaa hoidon suunnittelun, jos todella kärsit korkeasta verenpaineesta.

Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan myös, jos oma verenpainemittarisi antaa kummallisia tuloksia, jotka esimerkiksi vaihtelevat rajusti, tai tuloksia, jotka eroavat kovasti aiemmista ammattilaisen tekemien mittausten tuloksista.

Kotona tehtävän verenpaineen mittauksen hyödyt

Kotona käytettävän verenpainemittarin käyttöön liittyy monia hyötyjä:

 • Voit mitata verenpaineesi niin usein kuin haluat.

 • Voit tehdä mittauksen silloin, kun sinulle sopii.

 • Saat luotettavampia tuloksia, koska voit tehdä pari mittausta päivässä muutaman päivän ajan. Jos verenpaine on koholla lääkärin tai hoitajan tekemässä mittauksessa, potilaalle annetaan yleensä kotiin lainaksi verenpainemittari, jonka avulla potilas mittaa verenpaineensa itse esimerkiksi kolmen päivän ajan tai käyttää mittaria jatkuvasti vuorokauden ajan ja tulee sitten takaisin vastaanotolle. Verenpaine nimittäin vaihtelee – sekä päivästä toiseen että aamusta iltaan. Eli mitä useampia mittaustuloksia on, sitä varmempi voi olla siitä, että tulokset yhdessä antavat luotettavan kuvan omasta verenpaineesta.

 • Voit tarkistaa nopeasti oman verenpaineesi, jos koet sen jossakin tilanteessa tarpeelliseksi.

 • Vältät niin kutsutun valkotakkihypertension, jossa potilaan verenpaine nousee lääkärin läsnäollessa jännityksen vuoksi, vaikka ei muuten olisikaan koholla.

 • Voit hyödyntää verenpainemittaria myös muiden perheenjäsenten verenpaineen seurannassa.

Lääkärin luona tehtävän verenpaineen mittauksen hyödyt

Jos saat omalla verenpainemittarillasi jatkuvasti korkean tuloksen, ota yhteyttä lääkäriin – sekä mittaustulosten varmistamiseksi että hoitosuunnitelman tekemiseksi, jos paineet todella ovat korkealla.

Vaikka verenpainemittarit ovatkin nykyään helppokäyttöisiä, on silti mahdollista, että käytät mittaria väärin ja saat siksi korkeita tuloksia. Verenpainemittarissa voi myös olla vika tai se voi olla kalibroinnin tarpeessa. Ota aina yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos epäilet kärsiväsi korkeasta verenpaineesta.

Näin verenpainemittaria käytetään

Voinko käyttää verenpainemittaria yksin?

Kyllä voit. Kotikäyttöön myytävät verenpainemittarit on tarkoitettu käytettäväksi yksin eli voit hyvin mitata itse oman verenpaineesi. Voit toki pyytää toista henkilöä tekemään mittauksen, samoin kuin voit itse tehdä verenpaineen mittauksia vaikkapa perheenjäsenillesi tai ystävillesi.

Miten mittaan itse oman verenpaineeni verenpainemitarilla?

Oman verenpaineen mittaaminen kotikäyttöön tarkoitetulla verenpainemittarilla on helppoa.

Verenpainetta mitatessa on huomioitava se, että verenpaine laskee ja nousee jatkuvasti – esimerkiksi sen mukaan, mikä aika päivästä on, mitä teet ja mitä syöt ja juot. Jotta verenpainemittarin antama tulos olisi mahdollisimman luotettava, on tärkeää olla tietoinen muutamasta mittaustulokseen vaikuttavasta seikasta.

Ennen verenpaineen mittaamista

 • Vältä tupakointia puoli tuntia ennen verenpaineen mittausta.
 • Vältä kofeiinipitoisia juomia puoli tuntia ennen mittausta.
 • Vältä rasittavaa liikuntaa puoli tuntia ennen mittausta.
 • Vältä alkoholia ennen mittausta.
 • Vältä mittauksen tekoa puoli tuntia aterian tai välipalan jälkeen

Verenpaineen mittaus

Lue aina ennen käyttöönottoa verenpainemittarin mukana tulleet käyttöohjeet ja tee mittaus niiden mukaisesti. Alla on yleiset ohjeet verenpainemittarin käyttöön silloin, kun kyseessä on olkavarresta mittauksen suorittava mittari, jossa on automaattisesti täyttyvä mansetti.

 • Laita mansetti paljasta ihoa vasten. Verenpaineen mittaus onnistuu siis parhaiten lyhythihaisessa paidassa tai paidassa, jonka hihat ovat niin löysät, että ne saa helposti käärittyä ylös olkapäälle asti ilman, että ne puristavat kättä.

 • Istu mukavasti paikassa, jossa käsivartesi voi levätä joko pöydällä tai käsinojalla. Molempien jalkapohjien on oltava lattiassa – älä siis istu jalat ristissä.

 • Laita mansetti olkavarteen. Tee mittaus aina samasta käsivarresta (yleensä oikea) tai kiinnitä ainakin huomiota siihen, kummasta kädestä mikäkin mittaus on tehty. Käsivarsien verenpaineet voivat olla keskenään erilaiset.

 • Laita mansetti oikein paikalleen, jolloin mansetin alareuna on pari senttiä kyynärtaipeen yläpuolella ja johto osoittaa alaspäin.

 • Mansetti ei saa olla aluksi liian tiukalla – sen alle pitäisi mahtua helposti pari sormea.

 • Yritä istua niin, että mansetti on sydämen kanssa samalla korkeudella ja käsivarsi lepää rentona kämmen ylöspäin. Voit käyttää esimerkiksi tyynyä käden tukemiseen.

 • Istu rauhassa paikoillasi vähintään 5 minuutin ajan, ennen kuin käynnistät verenpainemittarin.

 • Paina käynnistysnappia ja odota. Verenpainemittari pumppaa rauhallisesti mansetin kireälle täsmälleen oikeaan paineeseen (mansetin kuuluukin tuntua kireältä) ja vähentää sitten hieman painetta, kun mittaus alkaa. Älä liiku tai puhu verenpaineen mittauksen aikana.

 • Verenpainemittari päästää merkkiäänen, kun verenpaineen mittaus on valmis.

 • Kirjoita mittaustulos muistiin, jos haluat seurata omaa verenpainettasi (voit käyttää esimerkiksi tätä verenpainekaaviota) ja jos verenpainemittari ei itse tallenna mittaustuloksia.

 • Toista verenpaineen mittaus kolme kertaa ja kirjaa tulokseksi näiden kolmen mittauksen keskiarvo. Jotkut verenpainemittarit laskevat automaattisesti kolmen viimeisimmän mittauksen keskiarvon. Voit myös käyttää verenpainekaaviota tulosten keskiarvon laskemiseen.

 • Pidä näiden kolmen mittauksen välissä vähintään minuutin tauko, jotta veri virtaa normaalisti ennen seuraavaa mittausta.

LUE MYÖS: Mihin verenpaine vaikuttaa?

Milloin verenpaineen mittaus kannattaa tehdä?

Koska verenpaine vaihtelee päivän mittaan, verenpaine kannattaa mitata suunnilleen samaan aikaan joka päivä, jos seuraat verenpainettasi useamman päivän ajan.

Luotettavimman tuloksen saa, kun mittaa verenpaineen sekä aamulla että illalla ja toistaa mittauksen molempina ajankohtina kolme kertaa. Verenpaine kannattaa mitata mielellään ennen aamiaista (ja ennen päivän ensimmäistä kahvikupillista) ja ennen illallista, jotta ateriat eivät vaikuttaisi mittaustulokseen.

Kun mittaat verenpainetta, kannattaa tehdä mittaus kolmena peräkkäisenä päivänä – ja tehdä kolme peräkkäistä mittausta sekä aamulla että illalla.

Jos verenpainemittari näyttää, että verenpaineesi on koholla (mittautulos on 140/90 mmHg tai yli), ota yhteyttä lääkäriin, jotta mittaus voidaan tarkistaa ja jotta mahdollinen hoito aloittaa.

Mitä verenpainemittarin luvut tarkoittavat?

MITÄ VERENPAINEMITTARIN LUVUT TARKOITTAVAT? Verenpainemittareissa on eroja. Kaikki verenpainemittarit näyttävät kuitenkin systolisen verenpaineen eli yläpaineen (1) ja diastolisen verenpaineen eli alapaineen (2). Suurin osa mittareista näyttää myös sykkeen (3) ja jollakin indikaattorilla (4) sen, onko verenpaine terveellä tasolla (vihreä alue) tai liian korkealla (punainen alue). Kuvan verenpainemittarissa syke on 64 ja verenpaine 108/65, mikä on todella hyvä tulos, jonka näkee myös pienestä viivasta vihreän viivan vieressä (4) .

Mitä verenpainemittarin luvut tarkoittavat?

Verenpainemittari näyttää yleensä systolisen ja diastolisen verenpaineen sekä sykkeen.

Systolinen verenpaine kertoo, mikä verenpaine on korkeimmillaan (yläpaine), kun sydän supistuu ja pumppaa verta verenkiertoon. Jos systolinen paine on 140 mmHg tai sen yli, verenpaine on liian korkea (kotona mitattuna 135 mmHg).

Diastolinen verenpaine kertoo, mikä verenpaine on alimmillaan (alapaine), kun sydän rentoutuu ja täyttyy uudella verellä. Jos diastolinen paine on 90 mmHg tai yli, alapaine on liian korkea (kotona mitattuna 85 mmHg).
VERENPAINETAULUKKO: Korkea, matala ja normaali verenpaine

Syke näyttää sydämenlyönnit minuuttia kohden. Syke vaihtelee aktiivisuustason mukaan. Leposyke eli syke levossa, kun et liiku, vaihtelee yksilöllisesti.

Yleisesti ottaen mitä matalampi leposyke on, sitä paremmassa kunnossa olet. Kun aloitat säännöllisen harjoittelun, on normaalia, että leposyke laskee.

Verenpainemittaria voi siis käyttää myös oman sykkeen ja kunnon seuraamiseen. Naisilla normaali leposyke on noin 60–70.

LUE MYOS: Hämähäkkisuonet, luutasuonet eli näkyvät pintasuonet – hoito ja ehkäiseminen

Mikä on optimaalinen verenpaine?

Optimaalinen verenpaine olisi enintään 120/80 mmHg. Korkeasta verenpaineesta puhutaan, kun paine on 140/90 mmHg tai yli. Jos mittaat verenpainetta kotona, arvot ovat hieman alhaisemmat eli normaalin rajana on silloin 135/85 mmHg.

Katso täältä, millainen on matala, korkea tai normaali verenpaine

Kuinka usein verenpaine kannattaa mitata?

Kaikkien kannattaa mitata oma verenpaineensa tasaisin väliajoin, sillä muutoin kohonnutta verenpainetta on vaikea havaita.

Korkean verenpaineen elimistössä aiheuttamat vahingot ja niiden ilmaantuvuus vaihtelevat yksilöllisesti. Voidaan kuitenkin sanoa, että jos verenpaine on ollut hieman tai paljon koholla (yli 155/95 mmHg) vuoden ajan, verenkiertoelimistö on jo vahingoittunut. Muutaman vuoden jälkeen esimerkiksi veritulppien ja aivoverenvuodon riski kasvaa.

Jos korkea verenpaine havaitaan ja hoitotoimet aloitetaan sen jälkeen pikaisesti, elimistölle aiheutuneet vahingot on vielä mahdollista korjata.

Mutta jos kohonnutta verenpainetta ei havaita ja paineet pysyvät 3–5 vuotta korkealla, verenkiertoelimistö voi vahingoittua pysyvästi. Verenkiertoelimistöön kehittyy tällöin sidekudosta, joka ei katoa enää hoidon aloittamisen jälkeenkään.

Ei ole olemassa mitään virallista suositusta sille, kuinka usein verenpaine tulisi kotioloissa tai lääkärin vastaanotolla mitata. KUNTO PLUSsan konsultoiman lääkärin suositus kuuluu seuraavasti:

 • Jos verenpainettasi ei ole koskaan mitattu etkä kuulu korkean verenpaineen riskiryhmään: Käy mittauttamassa verenpaineesi viimeistään, kun täytät 50 vuotta. Sen jälkeen verenpaine kannattaa mitata säännöllisesti eli aina, kun käyt lääkärin tai sairaanhoitajan luona tai voit käyttää myös omaa verenpainemittaria.
 • Jos verenpainettasi ei ole koskaan mitattu ja kuulut riskiryhmään (esim. ylipaino, tupakointi, liikkumattomuus, korkeaa verenpainetta suvussa): Käy mittauttamassa verenpaineesi, kun täytät 40 vuotta (30 vuotta, jos sinua koskevat useat riskitekijät). Sen jälkeen verenpaine kannattaa mitata säännöllisesti eli aina, kun käyt lääkärin tai sairaanhoitajan luona tai voit käyttää myös omaa verenpainemittaria.
 • Jos verenpaineesi on normaalin ylärajoilla(kotona mitattuna yli 135/85, lääkärin luona yli 140/90): Mittaa verenpaineesi säännöllisesti eli esimerkiksi 1–2 kertaa joka toinen vuosi.
 • Jos sinulla on todettu korkea verenpaine: Keskustele lääkärin kanssa siitä, kuinka usein verenpaine tulisi mitata. Mittaustiheys riippuu mm. siitä, mikä on nykyinen verenpaineesi ja kuinka stabiili se on. Jos paine on edelleen koholla ja vaihtelee rajusti, hoitoa täytyy vielä säätää.

Jos omistat verenpainemittarin, voit tietysti mitata verenpaineesi niin usein kuin haluat. Ota aina yhteyttä lääkäriin, jos paineesi ovat pitkään yli 135/85 tai jos olet muuten huolestunut verenpaineestasi.

Kannattaako verenpainemittarin tulokset säilyttää?

Verenpainemittarin antamat tulokset kannattaa kirjoittaa muistiin – olipa kyseessä sitten korkean verenpaineen tarkkailu tai normaali verenpaine. Tallennetuista mittaustuloksista näet, miten lääkehoito tai elintapojen muutokset vaikuttavat verenpaineeseen. Samoin voit seurata tilannetta, jos näyttää siltä, että verenpaine on nousussa.

Monet verenpainemittarit tallentavat automaattisesti mittaustulokset. Mutta kannattaa silti kirjata ne itselleen ylös siltä varalta, että verenpainemittari palautuu tehdasasetuksiin tai menee rikki.

Kirjaa muistiin päivämäärä, ajankohta ja verenpaine. Voit käyttää esimerkiksi alla olevaa kaaviota. Muista, että mittaus kannattaa tehdä sekä aamulla että illalla – ja mielellään kolmena päivänä peräkkäin.

Verenpainekaavio

VERENPAINEKAAVIO Tähän kaavioon voit kirjata muistiin verenpainemittarin antamat tulokset.

Verenpainekaavio

Monet verenpainemittarit tallentavat mittaustulokset. Mutta jos oma verenpainemittarisi ei tee niin – tai jos haluat kirjata tulokset silti varmuuden vuoksi muistiin – kokeile KUNTO PLUSsan kaaviota.

Verenpainekaavio kahdessa tiedostomuodossa:

Verenpainekaavio Excel-tiedostona – tiedosto laskee automaattisesti kolmen viimeisimmän mittaustuloksen keskiarvon – ja keskiarvon kolmen edellisen päivän mittaustuloksista. Jos koneellasi ei ole Exceliä, tiedosto aukeaa myös Google Sheettinä. Muista tallentaa tiedosto omalle koneellesi.
Lataa verenpainekaavio (Excel)

Verenpainekaavio PDF-tiedostona – tulosta tiedosto ja kirjaa mittaustuloksesi siihen käsin ja laske keskiarvot itse.
Lataa verenpainekaavio (pdf)