Mistä melanooman tunnistaa?

Melanoomatapauksia löydetään Suomessa vuosittain yli tuhat. Melanooman hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että melanooma havaitaan mahdollisimman varhain. Ihon ja erityisesti luomien tilaa onkin syytä seurata melanooman varalta.

Punatukkainen nainen hymyilee auringossa melanoomariskistä huolimatta

KENELLÄ ON KORKEA MELANOOMARISKI? Pisamainen ja heikosti ruskettuva iho lisäävät melanoomariskiä.

© iStock

Näin tunnistat melanooman

Kesällä, kun aurinkoa on talvea enemmän, on syytä huolehtia ihon suojaamisesta palamiselta. Toistuva auringossa palaminen altistaa ihosyövälle, erityisesti melanoomalle. Melanoomaa esiintyy nykyisin viisinkertaisesti verrattuna 1950-lukuun.

Kolme neljäsosaa melanoomista tulee terveen näköiseen ihoon ja yksi neljäsosa alkaa pigmenttiluomesta.

Melanoomariski on erityisen suuri vaaleaihoisilla ja niillä, joilla on yli 50 vähintään 2 millimetrin kokoista pigmenttiluomea. Noin 95 % melanoomatapauksista voidaan välttää suojautumalla auringolta, joko pysymällä varjossa pahimmalla paahteella tai käyttämällä riittävän korkeaa aurinkosuojaa.

Varhain havaitun melanooman etenemistä voi jarruttaa, joten iho kannattaa tarkistaa melanoomamuutosten varalta säännöllisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia melanoomasta

Mikä melanooma on?

Melanooma eli tummasolusyöpä, latinaksi melanoma maligna, on ihon pigmenttisoluista alkava pahanlaatuinen kasvaintauti.

Poikkeavaksi muuttuneet tai kokoa kasvaneet luomet poistetaan ja ne lähetetään patologille mikroskooppitutkimukseen.

Ihomelanoomaa hoidetaan yleensä leikkauksella. Kudosta poistetaan yleensä 1–2 cm melanooman ympäriltä. Leviämis- ja uusiutumisriskiä arvioidaan melanooman paksuuden perusteella ja tutkimalla onko alueen vartijaimusolmukkeissa melanoomasolukkoa.

Lähde: Duodecim terveyskirjasto

Kuva melanoomasta

MILTÄ MELANOOMA NÄYTTÄÄ? Melanoomaa on monenlaista, joten kaikkiin luomimuutoksiin kannattaa suhtautua vakavasti. Tarkista luomien muoto, väri ja paksuus säännöllisesti. Täällä kerrotaan, miten melanooman tunnistaa.

© Sundhed.dk

Kuinka yleinen melanooma on?

Vuonna 1970-luvulla Suomessa löydettiin 100 000 naista kohti noin 4 uutta melanoomatapausta. Vastaava luku on nyt noin 22, ja melanoomaan sairastusmisriski on naisilla noin 1,6 % ennen 75 vuoden ikää. Melanooma yleistyy kuitenkin koko ajan.

Miksi melanoomaa on entistä enemmän? Pääsyy on auringossa oleskelemisen muutos. Tanskan syöpäsäätiön selvityksen mukaan mukaan vuonna 2013 27% oli lomallaan palanut auringossa. Vuonna 2017 määrä oli noussut 36 prosenttiin. Juuri liiallinen auringossa olo ja palaminen ovat pääsyitä ihomelanooman syntyyn.

Melanoomatapauksien määrän kehitys

Ihomelanooman ilmaantuvuus

IHOMELANOOMAN ILMAANTUVUUS Ihomelanooman ilmaantuvuus 1000 henkeä kohti Suomessa 1950-luvulta 2010-luvulle.

© Nordcan

7 melanoomariskiä kasvattavaa tekijää

Melanoomariski vaihtelee eri ihmisillä. Seuraavassa esitellään tekijöitä, jotka lisäävät melanoomaan sairastumisen todennäköisyyttä, ja miten sairastumisriskiään voi pienentää.

Tekijä 1: Ikä

Mitä pidempään on elänyt, sitä pidempään on myös altistunut auringolle, ja sitä todennäköisempää ihomelanoomaan sairastuminen on. Myös elimistön puolustusmekanismit heikkenevät iän myötä.

Miten melanoomariskiä voi pienentää: Et voi vähentää jo saamaasi säteilyannosta, mutta voit välttää yletöntä auringossa oleskelua ja palamista jatkossa.

**Tekijä 2: Ihotyyppi vaikuttaa melanoomariskiin

Iho reagoi UV-säteilyyn tuottamalla suojaavaa pigmenttiä, joka näkyy iholla rusketuksena. Ihotyypistä riippuu, miten tehokkaasti iho ruskettuu. Kansainvälisen ihotyyppijaottelun ihotyypit 1 ja 2 ovat yleisiä Pohjoismaissa. Vaaleat ja punertavat hiukset ovat yleisiä, silmät ovat sinertävät tai harmahtavat, ja iho on usein pisamainen. Vaalea iho on herkempi auringolle kuin tumma.

**Miten melanoomariskiä voi pienentää: Ota huomiooon ihotyyppisi ja suojaudu aurinkoa vastaan sen mukaan.

Seuraavassa taulukossa on ihotyyppien kansainvälinen jaottelu ja UV-indeksin mukaan se, kuinka kauan auringossa voi oleskella palamatta. UV-indeksi 3 vastaa Suomen alkukesää, indeksi 7 keskikesää ja indeksi 11 etelän paahdetta.

* Useimmat eivät vastaa täysin minkään tietyn tyypin tunnusmerkkejä vaan ovat yhdistelmiä eri tyypeistä.

**Tekijä 3: Luomien määrä vaikuttaa melanoomariskiin

Aikuisilla on keskimäärin 25 luomea, mutta erot ovat todella suuria. Kaikki luomet voivat kehittyä melanoomaksi, joten riski on sitä suurempi, mitä useampia luomia kehossa on. Jos yli 2 millin levyisiä luomia on yli 50, riski on suurempi kuin niillä, joilla on vain vähän luomia.

Miten melanoomariskiä voi pienentää: Luomien määrälle ei voi mitään, mutta niiden tilaa voi seurata. Laske luomet, niin huomaat, jos niitä tulee lisää. Pidä silmällä mahdollisia muutoksia luomien koossa tai värissä. Tarkasta luomet säännöllisesti.

LUE MYÖS:Ihosyöpä johtuu usein auringosta

Tekijä 4: Sukupuoli vaikuttaa siihen, missä iässä melanoomariski on suurimmillaan

Nuorilla naisilla on jonkin verran suurempi riski sairastua melanoomaan kuin nuorilla miehillä. Nelkymppisillä naisilla on lähes kaksi kertaa suurempi riski saada melanooma kuin samanikäisillä miehillä. Ero tasoittuu myöhemmin. Kuusissakymmenissä melanoomariski on tasoissa ja 80-vuotiaiden miesten melanoomariski on 50 prosenttia suurempi kuin naisten. Vanhojen miesten suurempi melanoomariski johtuu oletettavasti siitä, että aiemmin miehet tekivät paljon ulkotöitä.

**Miten melanoomariskiä voi pienentää: Nuorten naisten korkea melanoomariski selittyy osin solariumin käytöllä, sillä solariumissa palaa usein lievästi, mikä lisää syövän riskiä. Solariumin käyttö kannattaakin lopettaa kokonaan.

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat melanoomariskiin

SUKUPUOLI JA IKÄ VAIKUTTAVAT MELANOOMARISKIIN Nelikymppiset naiset sairastuvat kaksi kertaa niin usein melanoomaan kuin samanikäiset miehet.

Tekijä 5: Auringonotto ja auringossa palaminen lisäävät melanoomariskiä

Auringon UV-säteily tunkeutuu ihoon, voi vaurioittaa solujen DNA:ta ja saada solut muuttumaan syöpäsoluiksi. Auringossa palaminen ja runsas auringolle altistuminen ovat pääasiallinen syy melanoomaan sairastumiseen. Yhdysvaltalaisen ihotutkimuksen mukaan melanoomariski kasvaa jopa 80 %, jos on palanut auringossa 5 kertaa ennen 20 ikävuottaan. Turvallinen ja kohtuullinen auringossa oleskelu on hyödyksi, koska se edistää elimistön D-vitamiinituotantoa.

**Miten melanoomariskiä voi pienentää

 • Aurinkosuoja suojaa palamiselta ja melanoomalta. Mekaaninen aurinkosuoja on paras – paita päälle ennen kuin iho palaa. Aurinkosuojavoiteessa on etelässä hyvä olla vähintään suojakerroin 30 ja jos ui, aurinkosuojan on syytä olla vedenkestävä, ja sitä tulee käyttää runsaasti, pihistelemättä.

 • Seuraa UV-indeksiä ja vältä melanoomaa. Ultraviolettisäteily on kovimmillaan kesällä, keskipäivällä ja lähellä päiväntasaajaa. Paikkakuntakohtaisen UV-indeksin voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen UVI-palvelusta ja säätiedotuksista. UV-indeksin seuraamiseen on tarjolla myös puhelinsovelluksia. Kun indeksi on alle 3, palamisen vaaraa ei juuri ole, eikä aurinkosuojaa tarvita ellei ole erittäin vaaleaihoinen ja herkkä auringolle. UVI on 3 Etelä-Suomessa toukokuusta elokuuhun, pilvettömänä päivänä klo 10–17. UVI 6 ja 7 on voimakas säteily ja 8:sta ylöspäin hyvin voimakas säteily.
  Keskikesällä UV-indeksi on Etelä-Suomessa aurinkoisella ilmalla 5–7. Etelä-Euroopassa säteily on päivällä voimakkaampaa.

 • Vältä keskipäivän paahdetta – ehkäiset melanoomaa. Vietä etelässä siestaa keskipäivällä eli mene sisälle kuumimpaan aikaan tai pukeudu peittävästi ja varustaudu aurinkolaseilla. Huomaa, että vesillä, hiekalla ja lumella UV-säteily heijastuu takaisin ja voi siksi olla kaksinkertainen.

Tekijä 6: Melanooman sairastaneella on suurempi riski melanooman uusiutumiseen

Jos on sairastanut melanooman tai muun ihosyövän, riski ihosyövän uusiutumiseen on suurempi.

**Miten melanoomariskiä voi pienentää: Joka on sairastanut melanooman, tietää millaisia oireita kannattaa pitää silmällä ja mitä pitää tehdä, jos epäilee melanoomaa.

Tekijä 7: Melanoomataipumus suvussa lisää riskiä

Joissakin suvuissa esiintyy erityisen paljon melanoomaa, mahdollisesti perinnöllisen alttiuden vuoksi. Tutkimusten mukaan 10 %:ssa melanoomatapauksista suvussa on muitakin, jotka ovat sairastuneet melanoomaan. **Miten melanoomariskiä voi pienentää: Jos käyt ihoasioissa lääkärissä, kerro suvussa esiintyneestä melanoomasta. Kysy sukulaisilta millaisia oireita ja millainen melanooma heillä on ollut, niin osaat tarkkailla oireita.

Mistä melanooman tunnistaa ja miten luomet pitää tarkastaa?

Tavallisesta syntymämerkistä voi pahimmassa tapauksessa kehittyä hengenvaarallinen melanooma. Jotta niin ei pääsisi käymään, luomensa on syytä tarkastaa säännöllisesti. Sitä varten taas tulee tietää, mistä melanooman tunnistaa. Jos jonkin luomen ulkonäkö tai muuttuminen huolestuttaa, sitä on aina syytä käydä näyttämässä lääkärissä.

Tarkasta luomet ABCDE-säännön avulla

Tiivistetysti voi sanoa, että pidä silmällä luomien muotoa, tarkkarajaisuutta, väriä, kasvua, kutinaa tai verenvuotoa. Seuraava ABCDE-sääntö toimii muistin tukena luomia tarkastaessa.

Kirjaimet tulevat englannin kielestä:

 • A = Asymmetry, epäsymmetria. Luomen epäsymmetrisyys voi olla merkki ihomuutoksesta, jota kannattaa näyttää lääkärille. Kyhmymäinen eli nodulaarinen melanooma voi olla myös tarkkarajainen.
 • B = Border, reuna. Jos luomen reuna on epätasainen, rikkonainen ja epämääräinen, on syytä hakeutua tarkastukseen.
 • C = Color, väri. Jos luomen väri muuttuu tai luomi ei ole yksivärinen, näytä luomea lääkärille.
 • D = Diameter, halkaisija. Luomen kasvamista on aina syytä huolestua. Jos luomi leviää tai paksunee, sitä kannattaa näyttää lääkärille. Kaikkia yli 6 mm:n luomia kannattaa seurata.
 • E = Evolution, muutos. Jos luomi muuttuu, kutiaa tai vuotaa verta, mene näyttämään luomea lääkäriin.

Toinen muistisääntö on VARO:

 • V – Väri muuttuu tummaksi tai epätasaiseksi
 • A – Alue laajenee hälyttävän nopeasti
 • R – Reuna muuttuu epämääräiseksi
 • O – Osat ovat epäsymmetrisiä.
Mistä melanooman tunnistaa? Kuvia melanoomasta.

KUVIA MELANOOMASTA Tarkasta luomet ABCDE-säännön avulla

3 sovellusta luomien tarkastamiseen

Sovelluksista on hyötyä sekä luomien tarkastamisessa että muistuttamassa luomien säännöllisistä tarkastuksista. Jos luomi huolestuttaa, sitä on aina syytä käydä näyttämässä lääkärille.

Tarkista kehosi näistä kohdista

Näistä kaikista kohdista on syytä muistaa tarkistaa paitsi luomet myös iho yleensäkin melanooman varalta.

Tarkasta kehosi melanooman varalta

EI NÄY LUOMIA TÄSSÄ KEHOSSA! Melanooma voi tulle muuallekin ihoon kuin syntymämerkkeihin. Melanooma voi alkaa pienenä ihonvärisenä pattina, joka kasvaa, tai kohoumana, johon tulee haava, joka ei parane.

© iStock

Melanooma päänahassa

Päänahka on yksi hankalimmista kohdista havaita melanoomaa. Oletettavasti siksi, että naisilla on yleensä hiuksia, jotka suojaavat ihoa auringolta, melanooma syntyy päänahkaan useimmiten vain miehillä.

Melanooma silmässä

Silmille värin antaviin soluihin voi kehittyä melanooma. Kaikkiin havaittaviin muutoksiin silmissä on syytä suhtautua epäluuloisesti, myös kipuihin ja näköhäiriöihin.

Melanooma käsivarsissa

Käsivarret saavat paljon aurinkoa, joten ne ovat tyypillinen paikka, johon melanooma kehittyy. Käsivarsien takaosat on syytä tarkastaa vaikka peilistä.

Melanooma kynsien alla

Melanooma sormien tai varpaankynsien alla näkyy tummanruskeana tai mustana laikkuna kynnen alla tai raitana, joka alkaa kynsinauhasta ja jatkuu yli koko kynnen. Eroaa ustelmista kynnen alla siinä, että se ei haalistu ajan myötä.

Melanooma säärissä

Sääret saavat usein myös paljon aurinkoa, joten nekin ovat alttiina melanoomalle. Säärten takaosat on syytä tarkistaa peilistä.

Melanooma jalkapohjassa

Tarkista myös jalkapohjat. Niissäkin on toisinaan luomia ja aurinkoa otettaessa vaaleat jalkapohjat saavat aurinkoa.

Melanooma selässä

Selässä on usein runsaasti luomia ja alue on vaikea tarkastaa itse, joten pyydä ystävää apuun. Melanooma selässä on yleisempi miehillä kuin naisilla.

Näin voit tarkistaa selkäpuolesi melanooman varalta

Miten melanooma etenee?

Jos luomessa havaitaan muutoksia, on syytä toimia nopeasti. Kun hoito aloitetaan pikaisesti, syövän leviäminen voidaan pysäyttää. Nykyisin melanooma saadaan useimmissa tapauksissa kokonaan pois, kun tauti havaitaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Melanooma muuttuu vaaralliseksi siinä vaiheessa, kun se alkaa kasvaa syvemmälle ja levitä ihon sisällä. Ihotautilääkärit jaottelevat melanooman asteisiin sen mukaan, miten syvälle kudokseen se on edennyt. Melanooman hoito on sitä vaikeampaa, mitä syvemmälle se on edennyt.

Melanooma leviää syvyyssuunnassa

Melanooma leviää syvyyssuunnassa

**Melanooman aste 0

Ihon pintakerroksen melanosyyteissä eli värisoluissa on tapahtunut ensimmäisiä muutoksia.

Hoito: Leikkaus

Eloonjäämisprosentti > 99 %

Melanooman aste I

1 mm:n paksuinen melanoomasolukerros rajatulla alueella. Melanooma ei ole levinnyt muualle.

Hoito: Leikkaus

Eloonjäämisprosentti 99 %

Melanooman aste II

4 mm:n paksuinen melanoomasolukerros rajatulla alueella. Melanooma ei ole levinnyt muualle.

Hoito: Leikkaus

Eloonjäämisprosentti 98 %

Melanooman aste III

Melanooma on edennyt ihon pintakerroksesta syvemmälle ihoon, ja melanoomasoluja on kulkeutunut lähimpiin imusolmukkeisiin.

Hoito: Leikkaus, sädehoito, immunoterapia

Eloonjäämisprosentti 65 %

Melanooman aste IV

Melanooma on levinnyt lymfakierron mukana muihin elimiin, kuten keuhkoihin, aivoihin, maksaan ja/tai luustoon.

Hoito: Leikkaus, sädehoito, immunoterapia, kemoterapia

Eloonjäämisprosentti 20 %

LUE MYÖS: Suurentunut imusolmuke on useimmiten harmiton

Voiko melanoomaan kuolla?

Melanooma on valitettavasti hengenvaarallinen sairaus, jos ei syöpää havaita ja hoideta riittävän ajoissa.

Lääketieteellinen aikakauslehti Duodecim kertoo Ihomelanooman yleistyneen Suomessa 1950-luvulta lähtien tasaisesti. Ihomelanoomakuolemat eivät kuitenkaan ole lisääntyneet. Ikävakioitu kuolleisuus on noin 2/100 000, kun se 1950-luvun lopulla oli noin 1/100 000. Suomessa ihomelanoomaa esiintyy vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Ihomelanooman ennuste Suomessa on hyvä, ja 5 vuotta melanoomadiagnoosin jälkeen Suomessa lähes 90 % potilaista on elossa.

Jos huomaat melanooman oireita tai et ole varma voisivatko oireet viitata melanoomaan, kannattaa käydä näyttämässä oireita lääkärille.

Lisätietoa ihomelanoomasta Duodecim terveyskirjastosta.