Ikääntyneillä menee paremmin kuin 30 vuotta sitten

Suomalaisen tutkimuksen mukaan 75–80-vuotiailla on vähemmän masennusta, ja he ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin samanikäiset olivat 30 vuotta sitten.

Ikääntynyt nainen ui järvessä

IKÄ – ikääntyneillä menee paremmin kuin 30 vuotta sitten.

© iStock

Ikääntyminen ei ole niin syväältä kuin edellinen sukupolvi on antanyt ymmärtää. Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että iäkkäiden ihmisten masennusoireet ovat vähentyneet ja ihmiset ovat elettyyn elämäänsä tyytyväisempiä kuin vastaavan ikäiset kolme vuosikymmentä sitten.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Ensimmäinen otos koostui 617:sta Ikivihreät-tutkimukseen 1989–1990 osallistuneesta vuonna 1910 ja 1914 syntyneestä henkilöistä, ja toinen 794:stä AGNES-tutkimukseen 2017–2018 osallistuneesta vuosina 1938–1939 ja 1942–1943 syntyneestä henkilöstä.

Lue myös: Tehotreeniä senioreille – 6 tapaa säilyttää voimat vanhanakin

Tulokset osoittivat, että nykypäivän 75- ja 80-vuotiaat miehet ja naiset kokevat vähemmän masennusoireita kuin 75- ja 80-vuotiaat 1990-luvulla. Erot selittyivät osittain myöhemmin syntyneiden miesten ja naisten paremmalla koetulla terveydellä ja korkeammalla koulutuksella.

Kokeile KUNTO PLUSsan ohjelmaa: Kuunneltava kävelytreeniohjelma: Laihduttava 10 viikon kävelytreeni

Enemmän elämäniloa kuin ennen, muttei nyt

75–80-vuotiaat olivat tyytyväisempiä elämäänsä nyt kuin 1990, mutta kysyttäessä, miten tyytyväisiä he olivat elämäänsä nyt, he olivat olleet tyytyväisempiä 1990.

Tutkijatohtori Tiia Kekäläisen mukaan syynä saattaa olla se, että vuonna 1990 75–80-vuotiaita olleet olivat kasvaneet toisen maailmansodan aikana.

JyU:n tiedotteessa Kekäläinen toteaa: “Nämä 1910 syntyneet miehet olivat eläneet läpi vaikeiden aikojen, mikä voi selittää heidän tyytyväisyyttään elämäänsä 1990-luvulla, kun monet asiat olivat paremmin kuin ennen".

Dementian riski pienenee

Suomalaisten ikääntyneiden kokemukset hyvinvoinnistaan sopivat hyvin yksiin tutkimusten kanssa, joiden mukaan dementiariski on pienenemässä länsimaissa:

Göteborgin yliopiston tutkimuksen mukaan dementian esiintyminen on laskenut jopa 50 % 1980-luvun lopulta: 1989 Göterborgissa yli 88-vuotiaista 42 % sairasti dementiaa, kun vuonna 2019 vain 22 %.

Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Uppsalan yliopiston tutkimuksen mukaan 85-vuotiaiden dementiatapaukset olivat vähentyneet, ja älyllisten toimintojen heikkeneminen 90-vuotiailla oli pienempää kuin vielä jokin aika sitten.

Lue myös: 7 vinkkiä: Näin pidät huolta aivoistasi

Myös 11 Euroopan ja Pohjois-Amerikan maata kattava kansainvälinen tutkimus vuodelta 2020 tukee ruotsalaisen tutkimuksen tuloksia osoittaen uusien dementiatapausten määrän vähentyneen vuodesta 1998 lähtien.

Syytä dementiatapausten vähenemiseen länsimaissa ei tunneta, mutta Harvard School of Public Health olettaa kyseen olevan paremmasta tietoisuudesta korkean verenpaineen, kolesterolin ja matala-asteisen tulehduksen ehkäisystä.