Onko ihmisillä enemmän stressiä kuin ennen?

Stressi ja uupumus on yhä yleisempää, mutta onko elämä sen stressaavampaa kuin ennen – ja jos, niin miksi? Lue täältä, mitä stressitutkija sanoo.

Stressaantunut nainen

STRESSI – Kiire on lisääntynyt 20–30 vuodessa.

© iStock

S tressiä ja työuupumusta pidetään suorastaan kan- santauteina, jotka kosket- tavat yhä usempia.

Onko elämä todella muuttunut viime vuosikymmeninä stressaavammaksi kuin ennen? Asiantuntijoiden ja tutkimusten mukaan on.

Tilastokeskuksen työolotutki- muksen tulokset osoittavat psyykkisen oireilun kasvaneen 2000-luvulla.

Työolotutkimuksen mukaan palkansaajista 65 % koki työuupu- muksen joko selvänä vaarana tai ajatteli työuupumusta vähintään silloin tällöin.

Kun vuonna 2013 palkansaajista 7 % koki työuupumuksen uhkaa- van, vuonna 2018 sitä pelkäsi jo 15 %. Vuonna 2021 pelko oli muuttunut kokemukseksi: palkansaajista 15 prosenttia koki itsensä usein tai aina henkisesti uupuneeksi työssään, osoittavat TEM:n Työolobarometrin alustavat tulokset.

Työelämä on vaativampaa

Monessa työssä odotetaan enemmän osaamista ja vaaditaan koko ajan parempia suorituksia entistä tehokkaammin.

Työurat ovat epävarmempia ja kilpailu kovempaa. Säästöt, leikkaukset ja tehostaminen ovat arkea, mutta oppimiseen saati kouluttautumiseen ei ole välttämättä aikaa eikä varaa.

Kiire on alituista

Työn lisäksi myös yksityiselämän odotetaan tukevan tehokkuutta ja työssä jaksamista.

Kalenteri on aina täynnä ja tyhjät välit täyte- tään somella ja viihdeelektroniikalla. Vain 20 vuotta sitten ei odotettu jatkuvaa tavoitettavissa olemista eikä oman suorituksen jatkuvaa mittaamista myös vapaalla.

Moni kilpailee paitsi muiden myös itsensä kanssa oman fysiikkansa kehittämisestä.

Ei ehdi olla läsnä eikä hengähtää

Aivot eivät kaiken hälyn keskellä ehdi saada taukoja tai läsnäolon kokemuksia, jotka ovat hyviä keinoja stressin poistamiseen.

Ehkä juuri tästä syystä retriitit, hyvinvointilomat ja joogamatkat tai mindfulnesskurssit ovat haluttuja. Kun arjessa ei ole hengähdystau- koja, niitä halutaan saada edes loma-aikaan.

Yksilöiltä odotetaan enemmän

Aikaisemmat sukupolvet elivät yhteisöl- lisemmin ja olivat enemmän tekemisissä sukulaistensa kanssa. Myös kaikenlainen yhdistystoiminta ja ammatillinen järjestäytyminen sekä työyhteisöt olivat kiinteämpiä.

Nyt monista tuntuu, että kaikki vastuu on omilla harteilla, ja siinä tilanteessa, kun apua tarvitsisi, yksin on voimaton, jos omat tarpeet eivät sovi yhteen yhteiskunnan tukiverkon kanssa ja omaa tukiverkkoa ei ole.

Stressi ja uupumus ovat kaikkialla

Stressistä, uupumuksesta ja yleisestä pahoinvoinnista on tullut niin yleistä, että niistä puhutaan eri tavoin kuin ennen. Stressiä pidetään uutena normaalina, ja joka toinen julkkis avautuu kokemistaan uupumuksista.

Ihmisillä on toki ennenkin ollut vaikeuksia jaksaa, pärjätä ja tulla toimeen, mutta sen ei katsottu johtuvan yksilön stressistä tai uupumuksesta.