Treeni kannattaa ilman laadusta riippumatta

Treeni pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä silloinkin, kun ilmassa on haitallisia pienhiukkasia.

Nainen juoksee vilkkaasti liikennöidyllä tiellä.

ILMAN LAATU JA TREENI Lenkille kannattaa lähteä silloinkin, kun ilman laatu on heikko.

© iStock

Sekä ilmansaasteet että liian vähäinen liikunta ovat yleisimpiä syitä ennenaikaisiin kuolemiin, mutta kumpi on pahempi? Lähteä lenkille, vaikka ilma on sakeana saasteista, vai jättää lenkki kokonaan väliin? Ongelma on globaalisti merkittävä, sillä yli 91 % maailman väestöstä asuu alueilla, joiden ilman laatu on heikentynyt. Liian vähäinen liikunta taas on maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin ennenaikaisen kuoleman riski.

Taiwanissa tehdyssä 15 vuoden mittaisessa tutkimuksessa selvitettiin, pahentavatko ilmansaasteet terveysongelmia, jos liikuntaa harrastaessaan joutuu hengittämään runsaasti haitallisia pienhiukkasia.Tutkimuksessa seurattiin 384 130 aikuisen liikuntatottumuksia ja terveydentilaa kyselyillä ja terveystarkastuksilla sekä seurattiin pienhiukkas tasoja eri puolilla Taiwania.
Tutkimustulokset osoittivat, että liikunnan terveyshyödyt olivat merkittävästi suuremmat kuin pienhiukkasten ja liikkumattomuuden haitat.

PIENHIUKKASIA PAKOON

Juokse sateessa

Kastut, mutta sade huuhtoo pienhiukkaset ilmasta matkallaan alas.

Vältä ruuhka-aikoja

Mitä vähemmän autoliikennettä, sen vähemmän hiukkaspäästöjä.

Pois keskustasta

Puistoissa ja ulkoilualueilla ilmassa on vähemmän pienhiukkasia. Esim. KUNTO PLUSsan Reittisuunnittelu näyttää hyvät lenkkimaastot.

Mitä pienempiä sitä pahempia

Ilmansaasteet ja erityisesti pienhiukkaset kasvattavat ennenaikaisen kuoleman riskiä riippumatta siitä harrastaako liikuntaa vai ei, mutta säännöllinen liikunta pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä myös siellä, missä ilman laatu on heikentynyt.

WHO:n ohjearvo pienhiukkasille on 10 μg/m3, ja Taiwanissa ilman keskimääräinen pienhiukkaspitoisuus kaupungeissa ylittää WHO:n suositusarvon yli kolminkertaisesti. Suomessa keskimäärinen ilman laatu on maailman puhtainta – pienhiukkasia on keskimäärin vain 6 μg/m3.

*Lähde: CMJA

Artikkeli on julkaistu KUNTO PLUS -lehdessä 4/2022