Vaikuttaako musiikki älykkyyteen?

Fiksut kuuntelevat Mozartia. Vai kuuntelevatko? Kysyimme aivotutkijalta, voiko älykkyyttää parantaa musiikkia kuuntelemalla.

Lapset soittavat musiikkia

MUSIIKKI – Musiikin kuuntele­minen ja soittaminen vaikuttavat aivoihin monella tavalla, mutta on epävarmaa, vaikuttaako se älyyn.

© iStock

Tutkimuksissa ei ole osoitettu, että musiikkia kuuntelemalla tai soittamalla voisi parantaa älykkyysosamäärää, mutta se tiedetään, että musiikki edistää monella tavalla aivo­toimintaa. Musiikki stimuloi niin liikkumista, ajattelua kuin tunne-elämääkin.

Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 30 000 lasta, havaittiin muun muassa, että jotain instrumenttia soittavien lasten työmuisti oli parempi kuin muilla lapsilla. Työmuistia voi mitata esimerkiksi laskemalla takaperin. Tulos on kuitenkin sikäli tulkinnanvarainen, että on vaikea sanoa, onko hyvä työmuisti seurausta musiikkiharrastuksesta vai ovatko lapset päätyneet harrastamaan musiikkia, koska heillä on hyvä työmuisti.

Se tiedetään varmasti, että musiikki vaikuttaa aivojen kemialliseen tasapainoon ja helpottaa joidenkin tehtävien suorittamista. Laulaminen ja soittaminen esimerkiksi parantavat keskittymiskykyä. Lisäksi soittaminen yhdessä muiden kanssa kehittää tietysti yhteistyökykyä.

Tätä(KIN) hyötyä on musiikista

Musiikki aktivoi aivojen mielihyväkeskusta eli palkitsemisjärjestelmää

Mieluisan musiikin kuuntelu lisää aivoissa dopamiini-hormonin eritystä, mikä lisää motivaatiota ja kannustaa oppimaan uusia asioita.

Musiikilla voidaan edistää halutunlaisen tunnelman syntymistä...

ja sen avulla ihmiset voivat jakaa tunteita. Siksi juhlissa ja muissa tilaisuuksissa käytetään usein musiikkia luomaan yhteishenkeä.

Musiikilla voidaan myös ohjata ihmisten ajatukset muualle

Esimerkiksi kuntosalilla kovaääninen musiikki voi auttaa unohtamaan, miten raskasta treeni on.

Lähde: P. Vuust, jazzbasisti ja toiminnallisten neurotieteiden tutkija