Mitä tarkoittaa, että jokin on holistista?

Monet akupunktiohoidot, osteopatia ja monet erilaiset terapiat ovat perustaltaan holistisia eli kokonaisvaltaisia ja siis ihmistä kehon ja mielen kokonaisuutena hoitavia. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Nainen akupunktiohoidossa.

HOLISTINEN – Vieras sana, mutta sen merkitys on ihan järkeenkäypä. Esimerkiksi akupunktioneulat voivat toimia holistisen hoidon välineenä.

© iStock

Mitä holistinen lähestymistapa ja holistinen hoito tarkoittavat?

1 Mitä holistinen tarkoittaa?


Holismi tulee kreikan kielen sanasta holos, joka tarkoittaa kokonaisuutta, joten holistisen voi hyvin suomentaa sanalla kokonaisvaltainen. Filosofiassa holismi on näkemys, jonka mukaan kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Holistiseksi sanotuissa hoidoissa tai valmennuksissa ei yleensä keskitytä yksittäisiin oireisiin tai asioihin vaan niissä tarkastellaan ihmisen tilannetta kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki elämänalueet.

2 Mitä tarkoittaa holistinen lähestymistapa?


Holistinen lähetymistapa tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon kokonaisuus ja kaikki siihen vaikuttavat tekijät.

HOLISTISIA PERUSAJATUKSIA

Kaikki ovat ainutlaatuisia

Se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle, sillä olemme kaikki erilaisia.

Keho ja mieli ovat yhtä

Käytännössä kaikki hoito vaatii aina paneutumista sekä kehoon että mieleen edes jonkin verran.

Kehoa kannattaa kuunnella

Moni on oppinut lapsuudestaan jättämään kehon signaaleja huomioimatta – on pitänyt syödä lautanen tyhjäksi, vaikka olisi jo täynnä, on pitänyt sinnitellä automatka loppuun asti, vaikka kuinka pissattaisi, ja on pitänyt istua hiljaa, vaikka kroppa olisi kaivannut liikettä – mutta holistisessa lähestymistavassa on erittäin tärkeää opetella tuntemaan ja kuuntelemaan myös omaa kehoaan.

Uteliaisuus kannattaa

Holistinen ajattelu tarkoittaa myös suhtautumista asioihin uteliaisuudella. Jos on väsynyt, niin mistä kaikesta se voikaan johtua? Tai mikä onkaan perisyy mieltä vaivaaviin ajatuksiin?

3 Millaista on holistinen hoito?


Jos joku esimerkiksi hakee apua sokerinhimoon, niin ei keskitytäkään ainoastaan ruokavalioon vaan pohditaan laajemminkin sitä, voiko sokerinhimo johtua ehkä verensokerin vaihtelujen lisäksi vaikka turvallisuushakuisuudesta tai hemmottelun tarpeesta. Stressin kohdalla taas ei opiskella vain stressinhallintataitoja työpaikan arjessa vaan pohditaan, miten koko elimistö voi tukea parempaa oloa – ajatus on, että tasapainoinen elimistö tukee myös mielen tasapainoa ja päinvastoin.

TARKASTELE TERVEYTTÄSI HOLISTISESTI

Sädekaaviolla voi saada holistisen käsityksen tilanteestaan, sillä se auttaa näkemään yhtä aikaa useita eri tekijöitä. Vieressä on vain esimerkki, sillä jokaisen pitää itse valita kaavioonsa juuri itselleen tärkeimmät tekijät. Jollekulle esimerkiksi ulkoilu voi olla yhdentekevää, mutta päivittäinen musiikinkuuntelu taas elintärkeää.

Sädekaaviota

Näin hyödynnät sädekaaviota

  • Valitse jokaiselle akselille sellaiset tekijät, jotka ovat juuri sinulle merkityksellisiä.
  • Merkitse jokaiselle akselille, kuinka tyytyväinen olet juuri sen osa-alueen tilanteeseesi. Mitä lähempänä ollaan keskipistettä, sen huonommin asia on.
  • Vedä merkintöjen välille viivat, jolloin kaavioon muodostuu epäsäännöllinen monitahokas.
  • Mitä suuremman alan monitahokas kattaa, sitä parempi on kokonaistilanne.

4 Missä holistista lähetymistapaa käytetään?


Holistinen lähestymistapa on erittäin yleistä niin kutsutuissa vaihtoehtohoidoissa.

Esimerkiksi monet vyöhyketerapeutit ja akupunktion harjoittajat paneutuvat asiakkaidensa ongelmiin holistisesti, mutta yhä useammin myös vaikkapa ihotauti- ja hammaslääkärit ja jopa eläinlääkärit kertovat nykyisin noudattavansa holistista lähestymistapaa.

Holistinen lääkintä

Myös koululääketieteessä toimitaan niin diagnosoinnissa kuin hoidossa usein holistisesti, vaikkei asiaa erikseen mainittaisi. Esimerkiksi jos potilaalla on sydämentykytystä, on ihan normaalia, että sykkeen mittaamisen lisäksi häneltä kysytään myös stressissä.

Toki jotkut ihmiset myös voivat käyttää holistisuutta vain tyhjänä muotisanana, jolla he pyrkivät edistämään myyntiä.

Lähde: holistinen stressivalmentaja M. Fabricius

Artikkeli on ilmestynyt KUNTO PLUS -lehden numerossa 10/2023.