Kuinka moni Suomessa sairastaa masennusta?

Hoitamaton masennus voi johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin. Masennus kuuluu maailman yleisimpiin mielenterveysongelmiin. Katso täältä, miten yleistä masennus on.

Masentunut nainen väkijoukossa

MITÄ MASENNUS ON? Masennus on psyykkinen sairaus, joka voi olla todella vaikea.

© iStock

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 4–5 prosenttia väestöstä sairastaa depressiota eli masennusta. Se tarkoittaa noin 280 miljoonaa ihmistä. Ahdistuneisuus on WHO:n mukaan yleisempää. Sitä on maailmanlaajuisesti noin 301 miljoonalla henkilöllä.

Depression käypä hoito -suosituksen mukaan sairaudeksi laskettavasta depressiosta kärsii vuodessa noin 5–7 prosenttia suomalaisista. Lieviä masennusoireita, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja lasten depressiota ei ole laskettu mukaan.

Masennustesti – millaisia oireita masennus aiheuttaa?

Masennusalttius on suurin parikymppisenä, pienenee keski-iässä, mutta suurenee taas yli 75-vuotiaana. Perusterveydenhuollossa kaikista potilaista noin 10 prosentilla arvioidaan olevan depressio, mutta vain osa hakee siihen aktiivisesti hoitoa. Noin 10–20 prosentilla depressiopotilaista on epävakaa persoonallisuus ja 10–30 prosentilla päihdeongelmia.

Masennus on naisilla yleisempää

Depressio eli vaikea tai toistuva masennus on naisilla jopa kaksi kertaa niin yleistä kuin miehillä. Etenkin nuorilla naisilla masennus on yleisempää kuin miehillä. Suomalaisen arvion mukaan sukupuoliero yleisyydessä tasoittuu noin nelikymppisenä.

Depressiotutkija Poul Videbechin mukaan myös yhteiskunnan erilaiset vaatimukset ja odotukset miehille ja naisille voivat olle yksi syy naisten suurempaan alttiuteen masennukselle. Naiset saattavat kokea, että heihin kohdistuu kohtuuttomia odotuksia ja paineita sekä kotoa että omasta perheestä, kun samaan aikaan työelämä ja ura asettavat molemmille sukupuolille yhtä kovia vaatimuksia.

Poul Videbech sanoo myös tiettyjen reagointimallien voivan altistaa masennukselle:

”Naiset tuntuvat ottavan asiat henkilökohtaisemmin. Se näkyy esimerkiksi opiskelijoiden suhtautumisessa tuloksiinsa. Nuorten miesten asenne tuntuu useammin olevan: ’Menee niin kuin menee’, kun taas nuoret naiset tuntuvat ottavat enemmän paineita.”
— Ylilääkäri, professori Poul Videbech, Center for Neuropsychiatric Depression Research, Kööpenhaminan yliopistosairaala

Toisaalta yhdysvaltalaisten Magovcevicin ja Addisin tutkimuksen mukaan sukupuoliero saattaa olla näköharha, ja johtua siitä, että miesten masennus oireilee toisilla tavoilla kuin naisten, joten miesten masennus jää diagnosoimatta.