Mikä aiheuttaa värisokeuden?

Värisokeus on naisilla hyvin harvinaista. Miehistä 5–8 prosenttia ei erota kaikkia värejä. Lue, mistä sukupuolten välinen ero johtuu, ja tee värinäkötesti.

Värinäkötesti

VÄRINÄKÖTESTI - Näetkö tässä numeron?

Värien erottaminen perustuu silmän verkkokalvon tappisoluihin, jotka aistivat sinistä, vihreää ja punaista valoa.

Näiden kolmen värin pohjalta ne erottavat kaikki eri värien ja niiden sävyt. Jos yksi tai useampi tappisolutyyppi toimii puutteellisesti, värien näkeminen vaikeutuu.

Värisokeus on perinnöllistä ja sukupuolisidonnaista. Yleisinkin värisokeuden muoto eli puna-vihervärisokeus, jossa ihminen ei erota punaista ja vihreää toisistaan, on naisilla hyvin harvinainen. Sitä esiintyy alle prosentilla naisista.

Miehistä 5–8 prosenttia on puna-vihervärisokeita. Ero johtuu siitä, että värisokeuteen liittyvä geeni sijaitsee X-kromosomissa.

Naiset saavat X-kromosomin äidiltään ja isältään. Miehet taas saavat äidiltä X-kromosomin ja isältä Y-kromosomin.

Vaikka naisen toisessa X-kromosomissa olisi värisokeutta aiheuttava geeni, toisen X-kromosomin normaali geeni kumoaa sen vaikutuksen.

Jos taas miehen ainoassa X-kromosomissa on viallinen geeni, hänestä tulee värisokea.

Myös jotkin sairaudet ja verenpainetta alentavat lääkkeet voivat vaikuttaa värinäköön.

Lähde: ylilääkäri T. Bek