5 hyötyä siitä, että on lyhyt

Et ehkä näe konserteissa hyvin muiden päiden yli tai pysty ottamaan laseja aivan ylimmältä hyllyltä, mutta alle keskipituuden jäävä varsi tuo kuitenkin mukanaan joitakin terveyshyötyjä.

Nainen mittaa omaa pituuttaan mittanauhalla.

PITUUS - Älä välitä, vaikka olet alle keskimittainen. Tutkijoiden mukaan lyhyt varsi tuo mukanaan lukuisia hyötyjä.

© iStock

Pituutta pidetään tavoiteltavana asiana. Usein kuulee sanottavan esimerkiksi "pitkä ja komea" tai "iso ja vahva". Mutta se ei tarkoita, että lyhyelle olisi jäänyt geenilotossa käteen pelkkä hanttikortti.

Lyhyydellä on nimittäin omat hyvät puolensa, eikä nyt tarkoiteta vain reilua jalkatilaa lentokoneessa tai sitä, että pystyy voittamaan limbokisat helposti. Lue lisää tutkimuksissakin todistetuista lyhyyden hyödyistä.

Pienempi syöpäriski🎗

Vuonna 2019 tehdyssä korealaistutkimuksessa havaittiin,että pitkillä on suurempi riski sairastua ruokatorven syöpää lukuunottamatta kaikentyyppisiin syöpiin. Muissakin tutkimuksissa on päädytty samaan päätelmään. Brittitutkimuksessa vuonna 2018 havaittiin, että syöpäriski kasvoi naisilla 10 prosentilla jokaista keskipituuden ylittävää 10 senttimetriä kohden.

Tutkijoiden mukaan pidemmässä kehossa on enemmän soluja, joihin syöpä voi kehittyä. Muihin syöpää aiheuttaviin tekijöihin, kuten tupakointiin, verrattuna pituuden vaikutus syövän syntyyn on kuitenkin pieni.

Pienempi veritulppariski 🩸

Tromssan yliopiston yli 25 000 koehenkilöä kattaneessa tutkimuksessa ilmeni, että mitä lyhyempi ihminen oli, sitä pienempi todennäköisyys hänellä oli saada syvä laskimotukos, joka tulee yleensä jalkoihin.

Erään toisen, vuonna 2015 toteutetun tutkimuksen mukaan erittäin pitkien miesten (195–200 cm) veritulppariski oli yli 2,5-kertainen muihin verrattuna. Vielä ei tiedetä, miksi pitkien ihmisten veritulppariski on suurempi kuin lyhyiden, mutta tutkijat arvelevat, että asia liittyy jollakin tavoin verenkiertoon.

En norsk undersøgelse fra Universitetet i Tromsø med mere end 25.000 forsøgspersoner viste, at jo lavere man var, jo mindre tilbøjelig var man til at have haft blodpropper i de dybe vener, der typisk rammer i benene.

Fundet bakkes op af et andet studie fra 2015, der viste, at meget høje mænd (195-200 cm) havde mere end 2,5 gange så høj risiko for blodpropper. Det er uvist, hvorfor ekstra cm på kroppen forøger risikoen for blodpropper, men de norske forskere gisner om, at det har noget med blodcirkulationen i kroppen at gøre.

Helpompi nostaa painoja 🏋🏻‍♀️

Painonnostossa pieni voittaa ison. Lyhyellä nostajalla on lyhyempi mat- ka laskeutua kyykkyyn ja lyhyempi matka nostaa painot suorille käsille pään ylle. Lihasten ja nivelten kuormitus pienenee, kun raajoja ei tarvitse venyttää ja taivuttaa niin paljon kuin pitkän, ja siksi myös nostot ovat lyhyelle helpompia.

Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että suomalaiset pai- nonnostajat olivat keskimäärin 5 cm keskimääräistä sotilasta lyhyempiä.

Pidempi elinikä 👵🏻

Koiranomistajat tietävät, että pienet koirat elävät isompia pidempään. Usei- den pituutta ja elinikää käsitelleiden tutkimusten mukaan sama koskee myös ihmisiä. Vuonna 2016 yhdysvaltalaistutkijat selvittivät 14 440 miehen ja 16 390 naisen kuolinsyyt. Selvisi, että jokaista 2,5 lisäsenttimetriä kohden riski kuolla muuhun kuin vanhuuteen kasvoi noin 2,5 prosenttia.

Toisessa, yhdysvaltalaisia sotilaita käsitelleessä tutkimuksessa havaittiin, että alle 175,3 cm pitkät miehet elivät noin 5 vuotta vanhemmiksi kuin tätä pidemmät miehet. Mutta älä turhaan huoli, jos olet hujoppi. Elinikään vaikuttavat pituutta edemmän esimerkiksi perimä, sairaudet, tupakointi, ravinto, stressi, uni ja liikunta.

Nopeammat reaktiot🏓

Jos pallo lentää kohti sinua ja pitkää ystävääsi, sinulla on ystävääsi suurempi mahdollisuus saada se kiinni. Ainakin jos uskoo yhdysvaltalaisneurologi David Eaglemania, joka on tutkinut ihmisten aikakäsitystä. Vuoden 2008 tutkimuksensa perusteella hän esittää muun muassa, että pitkät havainnoivat ympäristöään lyhyempiä hitaammin.

Tarkkaan ottaen pitkiltä ihmisiltä vie sekunnin kymmenyksen kauemmin reagoida silmien, nenän, suun ja ihon kautta tulevaan tietoon kuin lyhyemmiltä.