5 hyötyä siitä, että on pitkä

Pituuden lisäsenteistä on hyötyä konserttikatsomon lisäksi muuallakin. Tutkimusten mukaan pituus tuo mukanaan myös terveyshyötyjä, kuten terveemmän sydämen.

Pitkä nainen seisoo juoksuradalla

PITUUS - Pituus voi olla juostessa etu, sillä pitkä ottaa vähemmän askeleita ja kuluttaa siten vähemmän energiaa.

© iStock

Maailman ihmisten keskipituus on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana tasan yhteen suuntaan: ylöspäin. Suomalaiset ovat keskimäärin 12 cm pidempiä kuin 1900-luvun alussa, ja nykyään suomalaiset ovat 20 pisimmän kansan joukossa. Tämä kävi ilmi suuressa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin pari vuotta sitten 18,6 miljoonaa ihmistä 200 eri maassa.

Pituuteen liittyy itse asiassa monia hyötyjä. Alle on koottu joitakin etuja, joista tutkijoiden kesken vallitsee laaja yhteisymmärrys.

1. Parempi sydänterveys 🫀

Vielä ei täysin tiedetä miksi, mutta lukuisten tutkimusten perusteella näyttää siltä, että pitkien sydänterveys on lyhyitä parempi. Lähes 200 000 koehenkilön yhdysvaltalaistutkimus vuodelta 2015 osoitti, että sydän- ja verisuonitautien riski pieneni 13,5 prosenttiyksikköä jokaista keskipituuden ylittävää 6,5 senttimetriä kohti.

Tänä vuonna Yhdysvalloissa 280 000 sotilaalla tehty tutkimus taas osoitti, että mitä pitempi sotilas oli, sitä pienempi riski hänellä oli kärsiä sydänsairauksista.

2. Suuremmat tulot 💰

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että pitkillä on lyhyempiä suuremmat tulot. Tämä kävi ilmi myös australialaistutkimuksessa, jonka mukaan tulot nousivat noin 700 eurolla vuodessa jokaista keskipituuden ylittävää 5 senttimetriä kohti.

Painoindeksillä ei sen sijaan ollut vaikutusta tuloihin. Kiinalaistutkimus, joka tarkasteli 3 500 henkilön tuloja vuodelta 2020, tuli samaan tulokseen. Tulot nousivat 1,3 prosenttiyksiköllä vuodessa jokaista pituuden senttimetriä kohti. Muissa tutkimuksissa on osoitettu, että pitkät ovat usein lyhyitä korkeammin koulutettuja.

3. Korkeampi älykkyysosamäärä 🧠

Pitkät saattavat olla muita älykkäämpiä. Edinburghin yliopiston tutkimuksessa tut- kittiin 6 815 ihmisen DNA:ta ja todettiin, että pituuden ja älykkyyden määrittävien geenien välillä on yhteys. Tämä voi johtua siitä, että pitkät ja älykkäät ihmiset saavat usein lapsia yhdessä, koska pitävät toisiaan puoleensavetävinä.

Muissa tutkimuksissa on ilmennyt, että pitkät koululaiset saavat älykkyystesteissä muita paremmat tulokset. Selityksenä voi olla, että lahjakkaat lapset tulevat usein varakkaistaperheistä, joissa heillä on ollut toisaalta pituuskasvun kannalta hyvät olosuhteet ja toisaalta hyvä kasvatus, jolla lahjakkuutta on tuettu.

4. Pitkä jaksaa kävellä ja juosta pidempään 🏃🏽‍♀️🚶🏼‍♀️

Tiedetään, että pienet lapset väsyvät kävellessä aikuisia nopeammin. Tutkijoiden mukaan sama koskee kuitenkin myös lyhyitä ihmisiä. Pitkät ihmiset säästävät energiaa kävely- ja juoksulenkeillä, koska he ottavat pidempiä askelia. Pitkän ja lyhyen ihmisen askeleet kuluttavat saman verran energiaa, mutta lyhyen on otettava niitä samalla matkalla enemmän kuin pitkän ja siksi lyhyt väsyy pitkää nopeammin.

5. Pituus lisää vetovoimaa 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

Useiden tutkimusten mukaan naiset suosivat pitkiä miehiä. Yhdysvalloissa 650 psykologian opiskelijan tutkimuksessa selvisi, että mies saisi mielellään olla jopa 20 cm naista pidempi. Myös pitkillä naisilla näyttää olevan etulyöntiasema deittimarkkinoilla.

Eräässä tutkimuksessa 100 australialaista miestä ja naista ja 100 kiinalaista miestä ja naista pyydettiin arvioimaan 20–45-vuotiaiden naisten kehon kauneutta asteikolla 1–7. Molemmissa maissa pitkät naiset saivat parhaat pisteet. Tulokset koskevat tietysti vain ulkonäköä, eivät muita seikkoja, joita toiset pitävät meissä viehättävinä.