Introvertti vai ekstrovertti?

Useimmissa on ominaisuuksia molemmista persoonallisuustyypeistä, mutta toinen piirre on yleensä vahvempi kuin toinen.

Ekstrovertti, ulospäinsuuntautunut

  • Ekstrovertit tarvitsevat introverttejä enemmän ärsykkeitä tunteakseen mielihyvää ja ylläpitääkseen mielenkiintoaan tai keskittyäkseen. Tämä johtuu siitä, että ektrovertit reagoivat heikommin hermoston välittäjäaineeseen, dopamiiniin.
  • Ekstrovertit tarvitsevat introvertejä enemmän fyysisiä ja henkisiä haasteita, kuten esiintymisiä, sosiaalisia suhteita sekä heittäytymistä uusiin tilanteisiin jne.saadakseen siitä mielihyvää.
  • Aivojen hermoradat ovat myös lyhyemmät kuin introvertilla. Siksi välittäjäaineet siirtyvät nopeasti aivojen palkitsemiskeskukseen, kun ekstrovertti saa stimulaatiota.

Oletko introvertti vai ekstrovertti? Tee testi ja tarkista, kummanlainen olet

Introvertti, sisäänpäinkääntynyt

  • Introvertit tarvitsevat vähemmän dopamiini-välittäjäainetta kuin ekstrovertit.
  • Siksi introvertit väsähtävät ja hermostuvat helposti liian paljoista ärsykkeistä, jotka saavat dopamiinia erittymään runsaasti - esimerkiksi suurista sosiaalisista tilanteista.
  • Introvertin aivot reagoivat positiivisesti toseen välittäjäaineeseen, rauhoittavaan asetyylikoliiniin, jota erittyy esimerkiksi lukiessa tai piirtäessä.
  • Introvertin hermoradat aivoissa ovat pitkät, joten reagointi on hitaampaa. Siksi introvertit ajattelevat, puhuvat ja seurustelevat rauhallisempaan tahtiin.