Löydä vahvuutesi

Introvertillä ei aina ole helppoa ekstrovertissä maailmassa. Asiantuntijoiden mukaan sinulla on kuitenkin vahvuuksia, joita kannatta kehittää.

Näin selviydyt sosiaalisessa maailmassa

Oletko introvertti vai ekstrovertti? Tee testi ja tarkista, kummanlainen olet

Useimmista interoverteistä tuntuu, että heiltä puuttuu jotakin. Syy tuntemukseen on se, että nyky-yhteiskunta kannustaa ulospäinsuuntautuneeseen elämäntapaan, nopeaan päätöksentekoon ja toimintaan. Harkitsevammalla introvertillä on kuitenkin monia etuja, joita yhteiskunnan kannattaisi hyödyntää. Ensimmäinen askel on tunnistaa ja tunnustaa luonteensa. Introvertti ammentaa voimaa ajatuksistaan, pohdinnoistaan ja päätelmistään. Monia ulospäinsuuntautuneita ahdistaa introverttien ihmisten tapa keskittyä perinpohjaisesti yhteen ihmiseen kerralla mieluiten kaksistaan. Introvertti ajattelee ennen kuin sanoo, ja kokee keskeytykset loukkaaviksi. Introvertit osaavat usein tarkkailla kokonaisuutta ja kiteyttää kokonaistilanteen osuvasti. Introvertin vastakohta, ulospäinsuuntautunut ekstrovertti kokee helpoksi keskustella avoimesti jopa tuntemattomien kanssa ja haluaa olla tapahtumien keskellä ja mieluiten itse keskipisteenä. Ekstrovertti suuntaa energiansa ja ajatuksensa ja ideansa ulospäin ja hänellä on usein laajat verkostot.