Walter Willett ja 238 000 naista

Maailmankuululla ravitsemustutkijalla on kohteenaan 238 000 naista: yhdysvaltalaiset sairaanhoitajat, joiden elämäntapaa hän seuraa aurinkoakin tarkemmin.

"En syö enää ikinä valkoista leipää. Tästä lähtien alan syödä täysjyväpuuroa."

Kuka on Walter Willett?

Willett on yhdysvaltalainen lääketieteen tohtori ja maailman siteeratuin ravitsemustutkija, jonka tutkimustuloksiin viitataan jatkuvasti lääketieteellisissä julkaisuissa. Willett on epidemiologian ja ravitsemustieteen professori Harvardin yliopiston kansanterveyden laitoksella Bostonissa ja sairaanhoitajien terveystutkimuksen Nurses’ Health Studyn (www.nurseshealthstudy.org) toisen vaiheen vetäjä.

Keitä ovat Willettin 238 000 naista?

Willettin johtamaan maailman suurimpaan ja pitkäkestoisimpaan kansanterveystutkimukseen, Nurses’ Health Studyyn osallistuu 238 000 naista. Tutkimus käynnistettiin vuonna 1976 ja sitä laajennettiin vuonna 1989. Tutkimuksessa analysoidaan Yhdysvaltalaisten sairaanhoitajien elämäntavat ja terveys, joiden perusteella on tehty merkittäviä päätelmiä sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja lukuisien muiden sairauksien ehkäisemisestä.

Tutkimustulosten keskeinen anti on, että ravitsemuksella, liikunnalla ja muilla elämäntapatekijöillä on suuri vaikutus terveyteen, ja miten paljon jokainen voi vaikuttaa terveyteensä näiden tekijöiden avulla.