Lapsia koululuokassa
© iStock

Liika istuminen on haitaksi lapsillekin

Lasten on perinteisesti ollut parasta istua visusti pulpetissa koko tunti. Liika istuminen ei kuitenkaan ole hyväksi lapsillekaan.

tiistai 28. maaliskuuta 2017 teksti Anja Bruneskjold

Vuonna 2016 julkaistun lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittäneen LIITU-tutkimuksen mukaan suomalaislapset ja -nuoret viettivät yli puolet valveillaoloajastaan istuen tai makuulla, ja vain kymmenesosan reippaasti liikkuen. 

Pitkäaikaisen istumisen on todettu aiheuttavan monenlaista haittaa hyvinvoinnille, ja jos liikkumattomuus jatkuu, kasvaa myös monien sairauksien, kuten kakkostyypin diabeteksen, sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja ylipainon riski. Istumisen vähentämiseen tähtäävät suositukset kehottavatkin lisäämään liikuntaa lapsille ja nuorille niin leikin kuin harrastusten muodossa sekä välttämään tuntia pidempää yhtäjaksoista istumista ja liikkumaan ainakin tunnin verran päivittäin. 

Lue myös: Viiden minuutin rentoutus.

Liikunta treenaa myös aivoja

Tutkimusten mukaan tiedolliset taidot kehittyvät yhdessä motoristen taitojen kanssa, sillä niiden ohjauksesta vastaavat samat aivoalueet. Liikunnalla on todettu olevan myös yhteys parempiin oppimistuloksiin. Tämä johtuu ilmeisesti liikunnan verenkiertoa, hapensaantia, välittäjäaineiden määrää sekä hermosolujen välisiä yhteyksiä vahvistavasta vaikutuksesta. Suotuisat muutokset aivoissa tapahtuvat nimenomaan tiedolliseen toimintaan liittyvillä alueilla. Liikunta näyttäisi parantavan myös tunnilla keskittymistä.

Ehkä sinua kiinnostaa...