Äiti ja tytär hierovat neniä
© iStock

Lapset perivät älynsä äidiltään

Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että älykkyyttä määräävät geenit periytyisivät ensisijaisesti äidiltä.

tiistai 15. elokuuta 2017 teksti Anja Bruneskjold

Lapset saavat synnyinlahjaksi tasapuolisesti geenejä isältä ja äidiltä, mutta tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että älykkyys perittäisiin nimenomaan äidiltä. 

Kun vanhempien geenien merkitystä tutkittiin hiirillä, kävi ilmi, että enemmän äidin geenejä saaneille hiirille kehittyi suuremmat päät ja aivot, mutta pienemmät vartalot. Enemmän isägeenejä saaneilla oli puolestaan pienemmät aivot ja suuremmat vartalot.

Tutkimuksessa ei myöskään löydetty isän geenejä sisältäviä soluja niistä aivojen osista, jotka liitetään ajatteluun, suunnitteluun ja kieleen.

Älykyyden periytymistä tutkittiin myöhemmin myös ihmisillä. Skotlantilaistutkimuksessa haastateltiin vuosittain 12 686 iältään 14 - 22-vuotiasta nuorta vuodesta 1994 alkaen. Tutkimuksessa otettiin huomioon useat älykkyyteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten koulutus ja sosioekonomiset tekijät, mutta parhaaksi lapsen älykkyyden ennusmerkiksi osoittautui äidin älykkyysosamäärä.

Tutkimuksissa on myös todettu, että äidin ja lapsen välinen kiintymys ja tunneside liittyy myös älykkyyden kehittymiseen.

Tutkimus on toisaalta myös selvästi osoittanut, että vain 40 - 60 prosenttia älykkyydestä on perinnöllistä, ja loppu riippuu ympäristöstä, virikkeistä ja luonteenpiirteistä. Paljon on siis vaikutusta muullakin kuin perimällä.

Ehkä sinua kiinnostaa...