Yllättynyt nainen käsi suun edessä
© iStock

Liikunta voi auttaa kumoamaan ylipainon aiheuttamia terveyshaittoja

Ylipaino voi aiheuttaa riskejä hyvinvoinnille, mutta säännöllisellä liikunnalla voi uuden tutkimuksen mukaan kumota ylipainon haittoja.

torstai 9. maaliskuuta 2017 teksti Anja Bruneskjold

Liikunta voi kumota ylipainon haittoja sydän- ja verisuoniterveydelle. Tällaisia viitteitä on nimittäin saatu uudesta hollantilaistutkimuksesta, johon osallistui 5344 henkilöä, iältään 55 - 97 vuotta. Tutkimuksessa kartoitettiin mm. osallistujien liikuntatottumuksia ja painoindeksit ja seurattiin 15 vuoden ajan sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyttä osallistujien keskuudessa.

Seurantajakson aikana kävi ilmi, että liikunnan harrastaminen auttoi ehkäisemään sydän- ja verisuonitauteja sekä normaali- että ylipainoisilla osallistujilla, ja se liitettiin alentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin painoindeksistä riippumatta. Säännöllisesti liikuntaa harrastaneille ylipainoisilla  sydän- ja verisuonitautien riski oli yhtä suuri kuin säännöllisesti liikkuvilla normaalipainoisilla. Sen sijaan ylipainoisilla ja lihavilla osallistujilla, jotka eivät juuri liikkuneet, sydän- ja verisuonitautien riski oli selvästi korkeampi.

Säännöllinen liikunta näyttäisi siis auttavan suojaamaan sydän- ja verisuonitaudeilta vaikka ylipainoa olisikin. 

Hollantilaistutkijan mukaan kaikki liikunta on ikäihmiselle avuksi sydän- ja verisuonitautien torjunnassa, niin pyöräilystä kotitöihin.

Liikuntaan kannattaakin panostaa läpi elämän, vaa'an lukemista piittaamatta. Tärkeintä on löytää oma mieluisa laji, jonka parissa viihtyy säännöllisesti.

Lähde: European Journal of Preventive Cardiology

Ehkä sinua kiinnostaa...