NLP - Mitä se on?

Kaksi nuorta naista juoksee

Olin viime viikolla muutoksen mahdollistamista oppimassa. Toisin sanottuna True Hearts NLP Finland Oy:n NLPT I -koulutuksessa.  Aihe oli niin mielenkiintoinen, että haluan avata asiaa muillekin.

 

NLP-lyhenne tulee sanoista

Neuro = aistit, hermojärjestelmä ja mieli

Linguistic = kieli, kielen rakenteet ja elekieli

Programming = toimintatavat ja -mallit

 

Mitä NLP:llä tehdään?

Neurolingvististä ohjelmointia voidaan hyödyntää mentaalivalmennuksessa. NLP:n avulla voidaan tutkia ja vaikuttaa ihmisen sisäisiin malleihin ja toimintaan (reaktiot, tunteet, taidot, ajattelu, jne). Nämä sisäiset mallit ja toiminta syntyvät aivojen, kielen ja kehon vuorovaikutuksesta. NLP tarjoaa työkalut toiminta- ja ajatusmallien löytämiseen, niiden muokkaamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. NLP:n avulla voidaan vähentää ei toivottuja ajatusmalleja ja vahvistaa toivottuja malleja. NLP:n avulla voidaan myös tehostaa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.

NLP perustuu mm. systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, tekoälytutkimukseen, kielitieteeseen ja kognitiiviseen psykologiaan.

NLP:tä käytetään muutoksen aikaansaamiseksi. Prosessit ovat herkkiä, voimakkaita ja käytännönläheisiä. NLP auttaa murtamaan rajoitteita sekä työssä että yksityiselämässä. NLP:n avulla voidaan tavoitella ihmisen omaa maksimipotentiaalia, tilaa jossa voi olla paras mahdollinen versio itsestään ja menestyä.

 

NLP:n historiaa

NLP kehitettiin vuonna 1971 Santa Cruzissa, Californian yliopistossa, mistä lähtien menetelmää on kehitetty eteenpäin.

Suomeen NLP rantautui vuonna 1985 ja vuonna 1990 perustettiin Suomen NLP-yhdistys ry., joka on edelleen vahvasti mukana NLP-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Suomessa NLP-taitoja on koulutettu jo yli 20-vuotta ja koulutuksille on määritetty tarkat kriteerit.

 

NLPT

On taas True Heartsin koulutus (Next generation NLPersonal Trainer), joka on suunniteltu ja muokattu personal trainereille, valmentajille, fysioterapeuteille ja muille vastaaville. NLPT -koututus muodostuu kolmesta eri vaiheesta (kaksipäiväinen NLPT I, kolmipäiväinen NLPT II ja 10 päivän mittainen NLPT III), nämä kaikki kolme koulutusta käytyään on NLPT Coach.

Itse halusin NLPT-koulutukseen, koska ihmisen mieli on aina ollut mielestäni hyvin kiehtova. Olen suorittanut monenlaisia liikunta- ja hyvinvointialan koulutuksia, joissa on poikkeuksetta puhuttu siitä kuinka ihmisen henkinen puoli on todella tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa. Kuitenkin koulutuksissa käytetään vain hyvin vähän aikaa tämän asian syvällisempään opiskeluun.

Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja tavoitteisiin pääseminen vaati niiden tasapainoa: molempia tarvitaan ja molempien tulee olla vahvoja! Tavoitteena on saada tieto muuttumaan asiakkaan käyttäytymiseksi, kun valmentaja ymmärtää, mitkä ovat käyttäytymistä estävät tekijät ja kuinka asiakkaan muutosprosessia tuetaan.

Ensimmäisessä kahden päivän koulutuksessa opettelimme yhteyden luomista ja kommunikaation tehostamista. Tutkimme eri miellejärjestelmiä, joita on neljä – visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja loogis-järkevä. Opimme tunnistamaan eri miellejärjestelmiä itsestämme ja läheisistämme, asiakkaistamme jne. Jokainen ihminen käyttää näitä kaikkia miellejärjestelmiä ajattelussaan ja käyttäytymisessään, mutta vain osa havaitaan tietoisesti. Miellejärjestelmät vaikuttavat pääosin esimerkiksi ihmisen tapaan oppia asioita.

Kahteen päivään mahtui paljon asiaa ja nyt on aika tuoda uudet opitut asiat mukaan omaan elämääni urheilijana ja valmentajana sekä työhöni ja vapaa-aikaani. Uskon, että tämän koulutusputken käytyäni pystyn motivoimaan ja viemään asiakkaitani yhä tehokkaammin kohti heidän tavoitteitaan. NLP:stä on varmasti hyötyä myös omaan kehittymiseeni kilpaurheilijana.  

Muistetaanhan pitää huolta niin kehon kuin mielenkin hyvinvoinnista!

- Karoliina -

www.fitnessasenteella.fi/susanna-caroliina

@susannacaroliina

 

 

Karoliinan kokonaisvaltainen blogi

Karoliina bloggaa liikunnasta, hyvinvoinnista, ravitsemuksesta ja terveydestä.

Ehkä sinua kiinnostaa...